Yasmina Reza:3 verze života

Překlad: Michal Lázňovský

Režie: Thomas Zielinski

Hrají:

Hubert Finidori
David Prachař

Soňa
Linda Rybová

Henri
Igor Chmela

Ines Finidori
Jana Janěková ml.


Yasmina Reza: 3 verze života - David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková

Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku a diváci tak mohou nahlédnout do životních situací, které jsou výsledkem těchto náhodných posunů. Je to jako v životě, kdy stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a je všechno jinak.

Yasmina Reza je uznávaná evropská autorka, která brilantně spojuje tragikomické prvky se situačními zápletkami, které umožňují hercům využít celou škálu psychologických proměn. Je autorkou divadelních her např. Kumšt nebo Bůh Masakru.

Premiéra: 22.1.2014

 
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová během představení 3 verze života
Linda Rybová během představení 3 verze života
David Prachař, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela během představení 3 verze života
Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., David Prachař, Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., David Prachař, Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, David Prachař, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, David Prachař, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař během představení 3 verze života
David Prachař během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař během představení 3 verze života
Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života