Protiepidemická opatření vlády ČR platná od 22.11.2021

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splněním jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložil laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • doložil aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  • doložil negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin (na který máte nárok zdarma), který stačí pouze v případech kdy:
    1. jste mladší 18 let (pro děti do 12 let neplatí žádná omezení)
    2. nemůžete se očkovat proti covid-19 ze zdravotních důvodů
    3. 3.     nemáte dokončené očkování, to znamená nacházíte se mezi první dávkou očkování a ještě neuplynula 14-ti denní lhůta od poslední dávky

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/ N95) nebo nanoročku.

K prokázání bezinfekčnosti již nestačí laboratorně potvrzený antigenní test, ani samotest provedený na místě, jako tomu bylo dříve.

Pokud divák DIVADLA PALACE výše uvedené podmínky nesplní, nemůže být vpuštěn na představení.

Vstupenky jsou přenosné, pokud tedy nemůžete představení navštívit, prosím, zkuste je poskytnout někomu ve vašem okolí.

Pořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na náhradu škody ve věci vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. V případě zrušení kulturní akce by pořadatel v souladu se svými obchodními podmínkami měl vstupné vrátit. Zároveň se může obrátit s žádostí o náhradu škody na Ministerstvo financí, které tyto žádosti v souladu s pandemickým zákonem posoudí v zákonné lhůtě 6 měsíců. Více informací k žádostem o náhradu škody za vstupenky na kulturní akce naleznete zde: www.mfcr.cz.

Náhradu škody vzniklou v souvislosti s nařízením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kterou utrpěla fyzická nebo právnická osoba, tedy škodu vzniklou i v rámci omezení poskytování kulturních služeb, provozování koncertů, divadel atp., upravuje § 9 pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19), podle kterého se hradí škoda skutečná a škodu je nutno uplatnit v zákonem stanovené lhůtě 12 měsíců u Ministerstva financí.

Více viz www.mkcr.cz


Děkujeme za pochopení