Miroslav Král:Český Betlém

Režie: Jaroslav Kodeš a Miroslav Král
Choreografie: Libuše Králová
Hudba: Vladimír Strnad

V hlavních rolích:

Vanda Švarcová, Kateřina Hrušková / Anděla Blažková, Lída Rašilovová, Kateřina Holánová, Karel Vlček, Magdalena Wronková, Václav Liška, Lukáš Král, Kryštof Nohýnek, Tomáš Grúz, Jan Anděl

Hrajeme:

29.11.
| 11:00 |
Vánoční hra pro celou rodinu - veřejná generálka
29.11.
| 19:00 |
PREMIÉRA - Vánoční hra pro celou rodinu - Host
so
30.11.
| 11:00 |
pohádka pro děti s Mikulášskou nadílkou - Host
so
30.11.
| 14:00 |
pohádka pro děti s Mikulášskou nadílkou - Host
čt
05.12.
| 10:00 |
Vánoční hra pro celou rodinu
06.12.
| 10:00 |
Vánoční hra pro celou rodinu
so
07.12.
| 13:00 |
Vánoční hra pro celou rodinu
po
09.12.
| 10:00 |
Vánoční hra pro celou rodinu
út
10.12.
| 10:00 |
Vánoční hra pro celou rodinu
čt
19.12.
| 10:00 |
Vánoční hra pro celou rodinu
20.12.
| 10:00 |
Vánoční hra pro celou rodinu
po
23.12.
| 14:00 |
Vánoční hra pro celou rodinu
st
25.12.
| 16:00 |
Vánoční hra pro celou rodinu


Miroslav Král: Český Betlém - vánoční představení divadla PALACE Praha

 

Divadlo PALACE přichází v době adventní a vánoční s dárkem pro své malé i velké diváky: s něžnou výpravnou rodinnou inscenací vánočních her českého baroka Český Betlém.

Inscenace obrazivou formou popisuje příběh narození Ježíška, vč. událostí, které mu předcházely (Zvěstování Panně Marii a Josefovi, Sčítání lidu, Cesta do Betléma a hledání noclehu...), i které následovaly (Klanění pastýřů, Klanění králů, Útěk do Egypta, Vraždění neviňátek...). Bonusem je tzv. Rajská scéna (Stvoření světa a vyhnání z ráje) a světový unikát tzv. Rakovnická hra vánoční, která popisuje hádku pastýřů a králů u jesliček o to, komu se narodil Ježíšek, zda bohatým nebo chudým.

Nedílnou součástí naší inscenace jsou i další fenomény českých Vánoc – laskavý humor (Pastýři, Ďábel) a především zpěvnost, kterou zastupuje 17 koled (mj. Narodil se Kristus Pán, V půlnoční hodinu, Půjdem spolu do Betléma, Nesem Vám noviny, Syn Boží se narodil, Tedy poženem...) a pastorálních kantoských písní (A. Michna z Otradovic: Chtíc, aby spal, V. K. Hollan Rovenský: Spanilá z archy holubičko).

Formálně naše inscenace plně využívá prvků lidového divadla a barokní ikonografie. Výtvarná stránka a choreografie (především gestika) je silně inspirována výtvarnými mistry renesančního, manýristického a barokního umění.

Inscenace Český Betlém aneb Betlém v Čechách je vhodným doplňkem hodin českého jazyka a literatury, občanské výchovy, výtvarné a hudební výchovy a nábožensví. V případě zájmu je možné zprostředkovat besedu-přednášku o vánčních hrách a vůbec i českých vánočních zvycích a tradicích.

Inscenace je vhodná pro děti od 5 do 14 let a pro rodiny s dětmi.
 

Naší snahou je navrátit Vánocům jejich původní smyl, připomenout naše kořeny a ukázat starý biblický příběh v nelomené a nezkomolené formě bez postmoderních a zlehčujících prvků.