Igor Chmela

Narodil se v Ostravě, kde prožil i své dětství. V letech 1985-1989 studoval Střední průmyslovou školu železniční v Letohradě obor Oprava a rekonstrukce železničního svršku a spodku a následně se vrátil do Ostravy, kde pracoval jako traťový dělník.

Po dvouleté základní vojenské službě nastoupil v roce 1992 na DAMU, kterou absolvoval v roce 1996. Již za studií hostoval na jevišti Národního divadla, kde následně získal i své první angažmá. Po třech letech odešel do Dejvického divadla, kde účinkoval další dva roky. V letech 2002 - 2013 byl stálým členem souboru Divadla Na zábradlí.

Igor Chmela

Role

 
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela během představení 3 verze života
Igor Chmela během představení 3 verze života
Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., David Prachař, Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., David Prachař, Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, David Prachař, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, David Prachař, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Igor Chmela během představení 3 verze života
Igor Chmela během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Yasmina Reza: 3 verze života - David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková
Yasmina Reza: 3 verze života - hrají: Jana Janěková ml., Igor Chmela, David Prachař, Linda Rybová
Lutz Hübner: Úča musí pryč! Hrají: Igor Chmela, Kateřina Winterová, Petra Špalková, Linda Rybová, Jana Janěková ml. a David Prachař
Lutz Hübner: Úča musí pryč! Hrají: Igor Chmela, Kateřina Winterová, Petra Špalková, Linda Rybová, Jana Janěková ml. a David Prachař
Yasmina Reza: 3 verze života - David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková