Anna Romanovská Fliegerová

Anna Romanovská Fliegerová vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři a dokončila magisterské studium na PedF UK v Praze.

V letech 2006 a 2007 reprezentovala Univerzitu Karlovu na mezinárodních mistrovských kurzech komorní hudby v programu Evropské unie MUSTUFE v Litvě. Od roku 2000 je stálou členkou komorního orchestru Berg. Toto těleso se specializuje na provádění soudobé hudby.

Anna Romanovská Fliegerová