Jana Janěková ml.

Narodila se ve Zlíně. Pochází z herecké rodiny. Brněnskou JAMU absolvovala v roce 2000.

Již během studií hostovala například v divadlech KalichMěstském divadle v Brně a v Národním divadle v Praze, kde pohostinsky nastudovala roli Terezky v Hofmannsthalově Kristinčině návratu a převzala roli Clarice ve Sluhovi dvou pánů. V roce 2001 až 2007 hostovala v Národním divadle v Brně a v několika pražských divadlech. Do stálého angažmá v Národním divadle v Praze nastoupila v roce 2000 a mimo jiné tu nastudovala Airopu v Smrti Hippodamie, Roxanu v Cyranovi z Bergeracu, Šen-te v Dobrém člověku ze Sečuanu, Mariannu v Lakomci a další.


Jana Janěková ml.

V současné době hraje v Národním divadle a hostuje v divadlech Kalich a Palace. Rovněž se věnuje televizní a filmové tvorbě.

Role

 
David Prachař, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Linda Rybová, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda Rybová, David Prachař během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., David Prachař, Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, Jana Janěková ml., David Prachař, Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, David Prachař, Jana Janěková ml., Linda Rybová během představení 3 verze života
Igor Chmela, David Prachař, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Linda Rybová během představení 3 verze života
Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života
David Prachař, Jana Janěková ml. během představení 3 verze života
Jana Janěková ml., Igor Chmela během představení 3 verze života